Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tới tháng không chịch được em buks cu trừ